به نام دوست

 

سال خرگوش  روزهای  آخرش را طی خواهد کرد و جای خودش را به سال نهنگ خواهد داد امیدوارم سال آینده احوالمان بهتر از امسال شود! یک رباعی دارم که بعد از انتشار در سایت شعر ناب  توسط یک دوست نازنین به صورت پیامک برای خودم  ارسال شد!

 اسفند برو که خسته از امسالم   ............   مانند پرنده ای شکسته بالم

بگذار به دریا بزنم بعد از این ................   مانند نهنگ می شود احوالم