بنام دوست 

 

امروز روز تولد کسی است که بنده علاقه زیادی به حضرتش دارم ... کسی که بسیاری از بندگان خدای دیگر در  گوشه و کنار این کره خاکی منتظر آمدنش هستند... امیدوارم با آمدنش دوره ظلم و تعدی به حقوق دیگران پایان یابد ...چرا که بنده بارها و بارها حقم ضایع شده است ...لذا از خدا می خواهم دوره  امام زمان (ع) را درک کنم ... تا شاید ستاننده حقم را ببینم ...

 تاریخ دقیق تولد صاحب الزمان به سال شمسی ....برابر است با ... 12 مرداد سال 248 هجری شمسی ... که دقیقن روز جمعه بوده است ! 

 

دلم شوگاره شینه کی بیایی 

دلم مانندشب های  تار شیون آلود است کی می آیی

شراوم ئو و خینه کی بیایی

شرابم آب و خون است کی می آیی

دلم هایه وراز یه که بمیره

دلم قبل از این که بمیرد می خواهد

ریی تونه بینه کی بیایی

صورتت را ببیند کی می آیی؟