به نام دوست

 

نیمه شعبان بر همه کسانی که منتظر تغییرات اساسی در زندگی و جهان هستند مبارک باشد ....

خیلی دوست دارم این اتفاق بیفتد ! تا ببینم چه کسی حق است و چه کسی باطل ... طبق روایات متعدد در آخر زمان تشخیص حق و باطل آسان نیست!! به هر روی  در بسیاری از ادیان این کره خاکی ... همه منتظر کسی هستند که خواهد آمد.

 

خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏اند وعده مى‏دهد که قطعن آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روى زمین را بخشید; و دین و آیینى را که براى آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‏دار خواهد ساخت; و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل مى‏کند، آنچنان که تنها مرا مى پرستند و چیزى را شریک من نخواهند ساخت. و کسانى که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند. سوره نور قرآن کریم آیه (55)

 

 

دیگر کسی به فکر آه مستمندان نیست

این روزها در بین مردم  جای وجدان نیست

شاید مسلمانی خودش هم دوره ای بوده

آن دوره ها تکرارشان امرزه آسان نیست!

حاجی فلانی بار پنجم هم به حج رفته

اما نمی دانم چرا از توبه کاران نیست

همسایه اش خرج دوا دکتر ندارد تا...

....فردا اگر... فرزندشان در بین آنان نیست!

قلبم گرفته مثل یک دالان تو در تو

دیگر کسی به فکر درد دردمندان نیست!!

این روزها فرقی میان حق و باطل نیست

این روزها فرقی میان کفر و ایمان نیست.

آقا کجایی تو که دنیا کافرستان شد

حتی نشانی از نشانی های یاران نیست!

آقا دوباره پا پتی ها در به در هستند!

آقا خبر از ابر یا از باد و باران نیست

در انتظار تو هزاران سال خواهم ماند!

در انتظار تو هزاران قرن یک آن نیست!

انکار تو کفر است در قاموس عیاران

هرکس بگوید نیستی، دیگر مسلمان نیست!

آماده ام... آماده ی  یک جنگ رو در رو

جنگی که در آن صحبت دستور و فرمان نیست!

آقا نمی دانم چطوری می توانی تو!

اما ظهورت در زمین!... سخت است ...آسان نیست.